Koristi za lokalno skupnost

0 mil EUR
letni doprinos k proračunu Slovenske Bistrice*
0 %
nižje cene električne energije za občane
0
število družin, ki jih bo napajalo 56 vetrnih elektrarn

*Pri izračunu so upoštevana sledeča izhodišča:

  • cena električne energije 180 EUR na MW/h, ker je to trenutno z odlokom Vlade najvišja dovoljena cena. Če bi bila cena tržna, kakršna trenutno je in najverjetneje tudi bo, bi bil znesek za Občino še toliko višji.
  • 8 milijonov kWh proizvedene električne energije na leto na upoštevajoč 56 vetrnic, vsaka z nazivno močjo 3,5 MW.

S spoštovanjem ljudi in okolja soustvarjamo trajnostno energetsko prihodnost.

Poleg pozitivnega vpliva na okolje, ki ga zagotavlja z nizkoogljično energetsko proizvodnjo, vetrno polje prinaša tudi dodano ekonomsko vrednost za lokalno okolje z dodatnimi delovnimi mesti, 2,7 milijona evrov v proračun Občine Slovenska Bistrica kot tudi nižjimi cenami energije za lokalne prebivalce. Nov vir dohodka za občino predstavlja odlično priložnost za razvoj novih kulturnih in športnih objektov in splošnega izboljšanja kvalitete življenja občank in občanov, gasilskih, športnih in kulturnih društev. Vetrno polje spodbuja razvoj gospodarstva, ki se bo v projekt v vseh fazah lahko vključilo na različne načine. 

Lokalno partnerstvo

Investitor bo na podlagi usklajenega predloga načina sodelovanja lokalnih prebivalcev s Krajevnimi skupnosti konkretiziral dogovore z vsemi družinami v Krajevnih skupnostih, koder bodo vetrnice nameščene, tako, da bo vsakomur jasna soudeležba pri uspehu projekta VETRA.

Želimo slišati vaš glas.

Predložite predloge, ideje in pobude s čim lahko vetrne elektrarne na Pohorju koristijo vam, vašemu okolju, Pohorju. Za kaj bi namenili prihodek iz delovanja vetrnih elektrarn?

Veselimo se soustvarjanja prihodnosti z veliko energije, zdravega okolja in zadovoljnih ljudi.

Kontakti za sporočanje pobud: energijanaveter@gmail.com ali na Energija na veter d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana